Paslaugos | Tag.lt

Paslaugos

1. Kadastriniai matavimai

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, dar vadinami – inventorizacija, atliekami pastatams, butams, patalpoms, žemės sklypams, inžineriniams statiniams, susisiekimo komunikacijoms, bei kitiems statiniams. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

# Pastatų kadastriniai matavimai

Statinių (pastatų, butų, patalpų) kadastriniai matavimai (statinių matavimas, kadastro duomenų surinkimas ir nustatyto turinio kadastrinių matavimų bylos parengimas) atliekami statiniams, kuriems Statybos įstatymo nustatyta tvarka reikalingas leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar kitaip pertvarkyti, taip pat statiniams, kuriems tokio leidimo nereikia, tačiau jie statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos turi būti pripažinti tinkami naudoti.

# Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami siekiant nustatyti tikslias sklypų ribas bei plotus. Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, nagrinėjame turimus savininkų dokumentus, situaciją, informuojame kaimyninių sklypų savininkus apie atliekamus matavimus, vykstame į vietą, matuojame, žymime sklypo ribas, braižome, formuojame sklypo kadastro duomenų bylą, deriname su valstybinėmis institucijomis.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atnaujinami kiekvieną kartą pakitus, atsiradus naujiems statiniams ar juos išgriovus.

# Sklypų riboženklių radimas arba atstatymas

# Naudojimosi tvarkos nekilnojamuoju turtu planų paruošimas

2. Geodezija, topografija

# Topografiniai planai, topografinės nuotraukos

Pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį būtinas topografinis planas. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmenine ir analogine formomis.

# Geodezinės nuotraukos

Pastačius pastatus, nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas, inžinerinius statinius ar rekonstravus juos, būtina atlikti jų geodezines nuotraukas, kitaip dar vadinamas kontrolinėmis arba išpildomosiomis. Geodezinės nuotraukos derinamos su valstybinėmis institucijomis.

# Statybos aikštelių geodeziniai paruošiamieji, pastatų, tinklų nužymėjimo darbai.

3. Žemėtvarkos planavimo darbai

# Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai.

# Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai.